Comunicat de presă – 03.04.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

            Având în vedere contextul economic și social curent provocat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și ținând seama de prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și ale Ordonanței militare nr. 1/2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 72/30.03.2020, privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

            În acest sens, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 aduce la cunoștința publicului faptul că, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României, la emiterea facturilor pentru serviciile prestate de către instituția noastră vor fi luate în considerare numai cantitățile colectate efectiv de la utilizatori. Vor fi emise facturi numai pentru punctele de colectare pentru care au fost emise bonuri de confirmare a prestației.

            Această măsură este menită să vină în sprijinul utilizatorilor serviciului public de salubrizare care nu generează deșeuri în această perioadă, ca urmare a suspendării unor activități economice.

            Utilizatorii care au încheiate contracte pentru prestarea serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3 nu sunt obligați să solicite suspendarea contractelor în derulare, nici suspendarea cantității minime facturabile, obligația aplicării prevederilor HCLS3 nr. 72/2020 fiind în sarcina Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

            Informații suplimentare privind facturarea serviciilor prestate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 în perioada stării de urgență pot fi obținute prin contactarea reprezentanților Biroului Comercial, la numărul de telefon 0720 777 521, sau la adresa de poștă electronică: comercial@salubritate3.ro.

Director Direcția Administrativă,

Septimiu Mihai Badiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *