Conducere

Conducerea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Șef Serviciul Întreținere Spații Verzi – Mircea Ionuț Dumitrescu

Director Direcția Colectare Deșeuri – Mihai Adrian Suditu

Șef Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile – Eduard Marcel Moraru

Director Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire – Alexandru Ghinea

Director Direcția Managementul Deșeurilor – Traian Iulian Giurgea

Director General – Roxana Beatrice Smada

Șef Serviciul Mecanizare – Vasile Lucian Ciocan

Șef Serviciul Economic – Victoria Petre

Șef Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte – Ana Putan

Șef Biroul Resurse Umane – Andreea Matei