Contract colectare deseuri menajere

Contract pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

Documente necesare pentru încheierea contractului:

  • Copie Certificat de înregistrare
  • Copie Certificat constatator pentru punctul/punctele de lucru pentru care se solicită încheierea contractului
  • Copie act identitate reprezentant legal sau împuternicit
  • Împuternicire, dacă persoana care încheie contractul nu este reprezentantul legal al societății
  • Copie declarație de clasificare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 843/1999, pentru unitățile de alimentație publică cod CAEN 5610 și 5630

Tariful pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat este de 114.91 lei/MC, TVA inclus, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 74/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Cantitatea minimă facturabilă este stabilită conform prevederilor HCLS3 nr. 254/2019, după cum urmează:

  • Pentru unitățile de alimentație publică se aplică următoarea formulă:

C = P x 0,1 MC/persoană/lună

C = cantitate minimă de deșeuri prevăzută contractual

P = număr locuri la mese stabilit conform HG nr. 843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistică, cu modificările și completările ulterioare

  • Pentru alte tipuri de persoane juridice cantitatea minimă este de 1 MC/lună

Model contract:

Contracte pentru Evenimente

Pentru contractele privind prestarea serviciului de salubritate pentru evenimente cu durată determinată, acestea se încheie la punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, detalii suplimentare putând fi solicitate la numărul de telefon 0720.777.548.