Contract pentru preluarea deșeurilor provenite din construcții

Contract pentru prestarea activității de colectare și transport al deșeurilor provenite din construcții

Documente necesare pentru încheierea contractului, pentru persoane fizice:

  • Copie act identitate
  • Copie act de deținere a spațiului/certificat de urbanism emis de Primăria Sectorului 3/autorizație de construire pentru spațiul pentru care se solicită încheierea contractului

Documente necesare pentru încheierea contractului, pentru persoane juridice:

  • Copie certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală
  • Copie act identitate reprezentant legal sau împuternicit
  • Împuternicire, dacă persoana care încheie contractul nu este reprezentantul legal al societății
  • Copie certificat constatator pentru punct de lucru/act de deținere a spațiului/certificat de urbanism emis de Primăria Sectorului 3/autorizație de construire pentru spațiul pentru care se solicită încheierea contractului

Tariful pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor provenite din construcții este de 207.05 lei/MC, TVA inclus, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 74/2021, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind colectarea deșeurilor din construcții și demolări în Sectorul 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 596/2018, cantitatea minimă facturabilă pe punct de colectare este de 2 MC.

Model contract: