Contract pentru utilizatori casnici

Contract pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare de la utilizatori casnici – persoane fizice și asociații de proprietari

Documente necesare pentru încheierea contractului, pentru persoane fizice:

  • Copie act identitate utilizator sau împuternicit
  • Împuternicire, dacă persoana care încheie contractul nu este titularul spațiului
  • Copie act de deținere a spațiului pentru care se încheie contractul (numai dacă domiciliului este diferit de adresa pentru care se încheie contractul)

Documente necesare pentru încheierea contractului, pentru persoane juridice, asociații de proprietari:

  • Copie hotărâre judecătorească de înființare/act înființare
  • Copie certificat de înregistrare fiscală
  • Copie proces-verbal de alegere în funcție a președintelui
  • Copie act identitate reprezentant legal sau împuternicit
  • Împuternicire, dacă persoana care încheie contractul nu este reprezentantul legal al asociației

Tariful pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare de la utilizatori casnici – persoane fizice și asociații de proprietari este de 5.99 lei/persoană/lună, TVA inclus, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 74/2021, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 254/2019, tariful pentru utilizatori casnici, persoane fizice și asociații de proprietari, ce colectează selectiv deșeuri reciclabile și le depun la punctele de colectare, este suportat în cuantum de 99% de la bugetul local al Sectorului 3. Pentru a beneficia de această prevedere, persoanele fizice și asociațiile de proprietari au obligația de a preda lunar către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 cel puțin 1 kg/persoană de deșeuri reciclabile colectate separat de de fluxul de deșeuri menajere. După aplicarea subvenției, tariful rezultat este de 0,06 lei / persoană / lună.

Pentru utilizatorii casnici, persoane fizice și asociații de proprietari, factura serviciilor prestate se emite la un interval de 6 luni.

Model contract: