Domeniul Financiar

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Salubritate Sector 3.