Informatii Contracte

ANUNȚ IMPORTANT!

Începând cu luna Martie 2021, contractele de prestare a serviciului de salubrizare se pot încheia inclusiv online, fiind posibilă semnarea electronică a acestora.

Semnătura electronică se va pune la dispoziție de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în mod gratuit.

Pentru mai multe informații legate de acest serviciu, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comercial@salubritate3.ro

Vă rugăm să regăsiți mai jos o scurtă prezentare a modalității de semnare electronică a contractului:

Contractele de prestare a serviciului de salubrizare se încheie de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 16:30, la punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, intrarea se face din Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 159 intersecție cu Splaiul Unirii).

Transport public în comun: Stație STB Pasajul Nicolae Grigorescu linia 243 .

          În vederea facilitării operațiunii de încheiere a contractelor de salubrizare, vă informăm că aveți posibilitatea transmiterii documentației necesare la adresa registraturii instituției: comunicare@salubritate3.ro.  

          Biroul Comercial va completa modelul de contract afișat pe site-ul instituției cu datele dumneavoastră și vă va programa în vederea semnării acestuia.

  1. Colectare deseuri menajere (activități comerciale din industrie și instituții)
  2. Colectare de la utilizatori casnici (persoane fizice și asociații de proprietari)
  3. Preluare deșeuri provenite din construcții (persoane fizice și persoane juridice)

Informații suplimentare pot fi obținute astfel:

  • Telefon 0720.777.808 – Informații încheiere contracte, acte adiționale
  • Telefon 0720.777.521 – Informații facturi emise, evidență încasări
  • Telefon 0720.777.548 – Contracte pentru evenimente
  • Adresa de poștă electronică: comercial@salubritate3.ro – Solicitări informații privind contractele de prestare a serviciului de salubritate, facturi, încasări

Punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3