Informatii Contracte

Contractele pentru prestarea serviciilor de salubritate precum și actele adiționale se pot încheia în următoarele locuri:

  • Sediul Primăriei Sectorului 3, situat în Cal. Dudești nr. 191, Sector 3 – Ghișeul nr. 6
  • Punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, situat la intersecția Bld. Nicolae Grigorescu cu Spl. Unirii, acces din Bld. Nicolae Grigorescu – Biroul Comercial

Programul de lucru pentru încheierea contractelor la sediul DGSS3 este:

  • Luni – Vineri, între orele 08:30 – 16:30

Informații suplimentare pot fi obținute astfel:

  • Telefon 0720.777.808 – Informații încheiere contracte, acte adiționale
  • Telefon 0720.777.521 – Informații facturi emise, evidență încasări
  • Telefon 0720.777.548 – Contracte pentru evenimente
  • Adresa de poștă electronică: comercial@salubritate3.ro – Solicitări informații privind contractele de prestare a serviciului de salubritate, facturi, încasări

Sediul Primăriei Sectorului 3

Punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3