Informatii Contracte

Contractele de prestare a serviciului de salubrizare se încheie de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00, la punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, intrarea se face din Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 159 intersecție cu Splaiul Unirii).

          În vederea facilitării operațiunii de încheiere a contractelor de salubrizare, vă informăm că aveți posibilitatea transmiterii documentației necesare la adresa registraturii instituției: comunicare@salubritate3.ro.  

          Biroul Comercial va completa modelul de contract afișat pe site-ul instituției cu datele dumneavoastră și vă va programa în vederea semnării acestuia.

Informații suplimentare pot fi obținute astfel:

  • Telefon 0720.777.808 – Informații încheiere contracte, acte adiționale
  • Telefon 0720.777.521 – Informații facturi emise, evidență încasări
  • Telefon 0720.777.548 – Contracte pentru evenimente
  • Adresa de poștă electronică: comercial@salubritate3.ro – Solicitări informații privind contractele de prestare a serviciului de salubritate, facturi, încasări

Punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3