Informatii Contracte

Contractele de prestare a serviciului de salubrizare se încheie de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00, la punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, intrarea se face din Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 159 intersecție cu Splaiul Unirii).

          În vederea facilitării operațiunii de încheiere a contractelor de salubrizare, vă informăm că aveți posibilitatea transmiterii documentației necesare la adresa registraturii instituției: comunicare@salubritate3.ro.  

          Biroul Comercial va completa modelul de contract afișat pe site-ul instituției cu datele dumneavoastră și vă va programa în vederea semnării acestuia.

  1. Colectare deseuri menajere (activități comerciale din industrie și instituții)
  2. Colectare de la utilizatori casnici (persoane fizice și asociații de proprietari)
  3. Preluare deșeuri provenite din construcții (persoane fizice și persoane juridice)

Informații suplimentare pot fi obținute astfel:

  • Telefon 0720.777.808 – Informații încheiere contracte, acte adiționale
  • Telefon 0720.777.521 – Informații facturi emise, evidență încasări
  • Telefon 0720.777.548 – Contracte pentru evenimente
  • Adresa de poștă electronică: comercial@salubritate3.ro – Solicitări informații privind contractele de prestare a serviciului de salubritate, facturi, încasări

Punctul de lucru al Direcției Generale de Salubritate Sector 3