INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care vor avea loc în data de 9 iunie 2024, persoanele care doresc să fie admise în corpul experţilor electorali, pentru a fi desemnate ca președinte al Biroului electoral al secției de votare, respectiv de locțiitor al președintelui biroului electoral al secției de votare, pot depune cereri în acest sens, în format electronic, prin poștă sau direct la registratura Primăriei Sectorului 3, Instituția Prefectului Municipiului București sau la Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Primăria Sectorului 3: electoral@primarie3.ro

 Autoritatea Electorală Permanentă: expert.bucuresti@roaep.ro

 

 Ce reprezintă Corpul experților electorali?

 

Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții
birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

 Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

 Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

 În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 330 lei (330 lei x 5 zile = 1.650 lei). De asemenea, aceștia vor primi o indemnizaţie de protocol de 35 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Primirea acestor indemnizaţii nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale. Pentru indemnizaţiile acordate se virează numai impozitul pe venit. 

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii. 

În plus, ei au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie al sectorului municipiului Bucureşti.

Cine poate fi expert electoral?

 Persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)  are cetățenia română;

b)  cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)  are drept de vot; 

d)  are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;

e)  nu face parte dintr-un partid politic;

f)   a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;

g)  nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

 

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali

 

Admiterea în Corpul experților electorali se face:

1.     În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;

 

 2.  În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia sau i-a încetat calitatea de expert electoral ca urmare a excluderii sau retragerii- pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cereri în acest sens, în format electronic, prin poștă sau direct la primari, prefecți sau la Autoritatea Electorală Permanentă. Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

 În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?

 Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut on-line, în orice moment al zilei. Acesta constă în soluționarea unui test grilă format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care o singură variantă este corectă. Examenul se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maxim 30 de minute. Întrebările din care se vor genera subiectele pentru examenul on-line de admitere în Corpul experților electorali, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următorul link: 

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf

 IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține din nou examenul de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

Informații suplimentare : https://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/

Distribuie:

Facebook
LinkedIn

Postări asemănatoare

Anunt activitate de lucru cu publicul

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor serviciului de salubritate, vă informăm că începând cu LUNI, 4 MARTIE 2024, activitatea de relații cu publicul din cadrul