Cariere

Anunț concurs 10.02.2023Vizualizare
Bibliografie și tematică Consilier juridic II-Serviciul Comercial și Recuperări CreanțeVizualizare
Fișă de post Consilier juridic II-Serviciul Comercial și Recuperări CreanțeVizualizare
Erată materială la concursul organizat în ziua de 15.02.2023Vizualizare
Anunt concurs 17.02.2023Vizualizare
Bibliografie si Tematica Sef Birou – Biroul Control Exploatare UtilajeVizualizare
Bibliografie si Tematica Sef Serviciu – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Fisa de Post – Sef Birou – Biroul Control Exploatare UtilajeVizualizare
Fisa de Post – Sef Serviciu – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Anunț concurs 15.02.2023Vizualizare
Bibliografie și tematică Consilier Juridic II – Biroul Juridic și ContenciosVizualizare
Bibliografie și tematică Consilier juridic I-Serviciul AchizițiiVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate debutant-Biroul Control Activitate SpecificăVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate debutant-Serviciul RaportareVizualizare
Bibliografie și tematică Consilier Juridic debutant-Biroul Juridic și ContenciosVizualizare
Bibliografie și tematică Consilier Juridic I-Biroul Juridic și ContenciosVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Biroul Control Activitate SpecificăVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Biroul Dispecerat, Comunicare și InformareVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje-Serviciul Managementul DeșeurilorVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Compartiment Control Intern ManagerialVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Serviciul Comercial și Recuperări CreanțeVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Serviciul Mecanizare și Biroul TehnicVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Serviciul Comercial și Recuperări CreanțeVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Biroul Control Activitate SpecificăVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje-Direcția Colectare DeșeuriVizualizare
Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Biroul Resurse UmaneVizualizare
Bibliografie și tematică Referent I-Serviciul Colectare Deșeuri MenajereVizualizare
Bibliografie și tematică Referent responsabil echipă debutant-Compartiment Servicii AuxiliareVizualizare
Bibliografie și tematică Referent responsabil echipă I-Biroul Colectare Deșeuri ReciclabileVizualizare
Bibliografie și tematică Referent responsabil echipă II-Biroul TehnicVizualizare
Bibliografie și tematică Referent responsabil echipă I-Serviciul Colectare Deșeuri MenajereVizualizare
Bibliografie și tematică Referent responsabil subzonă II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje-Direcția Curățenie Domeniul Public și DeszăpezireVizualizare
Bibliografie și tematică Referent responsabil subzonă II-Compartiment Control TerenVizualizare
Bibliografie și tematică Referent IA-Biroul TehnicVizualizare
Bibliografie și tematică Referent I-Biroul Dispecerat, Comunicare și InformareVizualizare
Bibliografie și tematică Referent II-Biroul Dispecerat, Comunicare și InformareVizualizare
Fișă de post Consilier juridic II-Biroul Juridic și ContenciosVizualizare
Fișă de post Consilier juridic I-Serviciul AchizițiiVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate debutant-Biroul Control Activitate SpecificăVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate debutant-Serviciul RaportareVizualizare
Fisă de post Inspector de specialitate I-Biroul Control Activitate SpecificăVizualizare
Fișă de post Consilier juridic debutant-Biroul Juridic și ContenciosVizualizare
Fișă de post Consilier Juridic I-Biroul Juridic și ContenciosVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Biroul Dispecerat, Comunicare și InformareVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje-Serviciul Managementul DeșeurilorVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Biroul TehnicVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Compartiment Control Intern ManagerialVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Serviciul Comercial și Recuperări CreanteVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Serviciul MecanizareVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate I-Serviciul Comercial și Recuperări CreanțeVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate I-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje-Direcția Colectare DeșeuriVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate I-Biroul Resurse UmaneVizualizare
Fișă de post Inspector de specialitate II-Biroul Control Activitate SpecificăVizualizare
Fișă de post Referent I-Biroul Dispecerat, Comunicare și InformareVizualizare
Fișă de post Referent II-Biroul Dispecerat, Comunicare și InformareVizualizare
Fișă de post Referent I-Serviciul Colectare Deșeuri MenajereVizualizare
Fișă de post Referent responsabil echipă debutant-Compartiment Servicii AuxiliareVizualizare
Fișă de post Referent IA-Biroul TehnicVizualizare
Fișă de post Referent responsabil echipă II-Biroul TehnicVizualizare
Fișă de post Referent responsabil echipă I-Serviciul Colectare Deșeuri MenajereVizualizare
Fișă de post Referent responsabil subzonă II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje-Direcția Curățenie Domeniul Public și DeszăpezireVizualizare
Fișă de post Referent responsabil subzonă II-Compartiment Control TerenVizualizare
Fișă de post Referent responsabil echipă I-Biroul Colectare Deșeuri ReciclabileVizualizare
Anunt concurs 14.02.2023Vizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat III – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat IV – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat II – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat II – Serviciul Managementul DeseurilorVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat IV – Compartiment Servicii AuxiliareVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat IV – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat responsabil echipa III – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat responsabil echipa III – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor calificat IV – Biroul TehnicVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Serviciul Colectare Deseuri MenajereVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Curatenie Domeniul PublicVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Parcuri si Unitati de InvatamantVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Spatii VerziVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Biroul Amenajare UrbanaVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Biroul Colectare Deseuri ReciclabileVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Compartiment Operatiuni MecanizateVizualizare
Bibliografie si tematica – Muncitor necalificat II – Compartiment Parc DendrologicVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat IV – Biroul TehnicVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat IV – Compartiment Servicii AuxiliareVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat IV – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat responsabil echipa III – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Biroul Amenajare UrbanaVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Biroul Colectare Deseuri ReciclabileVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat II – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat II – Serviciul Managementul DeseurilorVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat III – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Fisa de Post Muncitor calificat IV – Biroul Proiectare si Extindere ReteleVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Compartiment Operatiuni MecanizateVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Compartiment Parc DendrologicVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Serviciul Colectare Deseuri MenajereVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Serviciul Curatenie Domeniul PublicVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Parcuri si Unitati de InvatamantVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Sisteme IrigatiiVizualizare
Fisa de Post Muncitor necalificat II – Serviciul Intretinere Spatii VerziVizualizare
Anunț Concurs 13.02.2023Vizualizare
Bibliografie și tematică-Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje DCDPDVizualizare
Bibliografie și tematică-Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje DCDVizualizare
Fișa Postului-Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje DCDPDVizualizare
Fișa Postului-Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj II-Biroul Logistică și Exploatare Utilaje DCDVizualizare
Anunț examen promovare-25.01.2023Vizualizare
Bibliografie și tematică Referent II-Compartiment Gestiune și ITVizualizare