Modalități de încheiere a contractelor

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 vine în sprijinul utilizatorilor serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București cu următoarele variante de încheiere a contractelor, indiferent de tipul acestora

1. LA SEDIUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

 Pentru încheierea CONTRACTELOR DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE și orice alte documente cu privire la acestea, precum și pentru orice alte informații cu privire la derularea acestora, vă asteptăm în sediul PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, Calea Dudești nr.191, Sector 3. 

 Luni, Marți, Miercuri: 08:30 – 16:30

 Joi: 8:30 – 18:30

 Vineri: 8:30 – 14:30


Utilizatorul sau reprezentantul acestuia se prezintă la biroul Comercial din incinta Primăriei Sectorului 3 având documentele necesare în funcție de tipul de contract pe care urmează să îl încheie. Nu este necesară o programare prealabilă, principiul fiind acela de a respecta ordinea în care utilizatorii ajung efectiv la Biroul Comercial.

 Pentru ridicarea recipientelor se vor comunica informațiile la momentul semnării contractului. 

2. ONLINE, CU SEMNĂTURĂ DIGITALĂ PUSĂ LA DISPOZIȚIE ÎN MOD GRATUIT DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3​

În vederea încheierii contractelor în variantă online, cu ajutorul semnăturii digitale puse la dispoziție în mod gratuit de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, este necesară utilizarea unui dispozitiv care dispune de cameră video și conexiune la internet.

Utilizatorul transmite prin e-mail, la adresa comercial@salubritate3.ro, documentele necesare încheierii contractului, precum și informațiile suplimentare necesare. Un reprezentant al operatorului va contacta utilizatorul, apoi va demara procedura de semnare online a contractului. Utilizatorul va primi un e-mail, iar apoi va urma pașii, astfel cum sunt prezentați în materialul de mai jos.

După finalizarea fluxului de semnare electronică, clientul va primi un nou e-mail, având posibilitatea de a descărca varianta finală, semnată a contractului încheiat.

Rulează videoul

3. PRIN INTERMEDIUL POȘTEI / SERVICIILOR DE CURIERAT

Contractele încheiate de utilizatori cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 pot fi încheiate de asemenea și prin intermediul poștei sau al serviciilor de curierat. Această variantă este însă una care implică mai mult timp, depinzând și de timpul de livrare al poștei/serviciilor de curierat.

Utilizatorul transmite prin e-mail, la adresa comercial@salubritate3.ro, documentele necesare încheierii contractului, precum și informațiile suplimentare necesare. Un reprezentant al operatorului va contacta utilizatorul, va întocmi contractul și îl va trimite clientului via e-mail.

Acesta va printa contractul în două exemplare, îl va semna olograf și îl va expedia prin poștă/servicii de curierat operatorului. La momentul primirii documentelor, reprezentanții operatorului vor verifica documentele primite, precum și contractul, apoi se va proceda la semnarea lui. Exemplarul clientului va fi expediat prin servicii de curierat.