Contract de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor provenite din construcții

Orice tip de utilizator, persoană fizică sau persoană juridică, care generează deșeuri din construcții pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, colectarea și transportul deșeurilor provenite din construcții poate fi efectuată numai în baza unei autorizații în acest sens. Astfel, fiecare utilizator care generează deșeuri din construcții are obligația de a încheia un astfel de contract cu un operator autorizat. Totodată, acest tip de contract reprezintă avizul solicitat de diferite instituții în procedurile de emitere a unor documente solicitate de utilizator.

În baza contractului încheiat, operatorul colectează de la utilizatori deșeuri provenite din construcții, după frecvența stabilită prin contract.

Facturile aferente acestui tip de contract se emit lunar, în prima jumătate a lunii pentru prestația efectuată în luna precedentă. Facturarea se face în baza cantităților colectate de la utilizator.

În funcție de necesitatea clientului, contractul poate fi încheiat pe perioadă determinată.

Documente necesare încheierii acestui tip de contract​

A. Pentru utilizatorii persoane fizice:

  • Actul de identitate al persoanei care urmează a fi titular de contract;
  • Împuternicire (simplă), numai în situația în care contractul va fi semnat de o altă persoană decât titularul de contract, însoțită de actul de identitate al persoanei care semnează;
  • Declarație privind solicitarea încheierii contractului pentru un punct de colectare, numai în situația în care se solicită încheierea contractului pentru o adresă diferită de adresa de domiciliu  – model. Aceasta poate fi înlocuită, opțional, printr-un act doveditor al spațiului respectiv.

B. Pentru utilizatorii persoane juridice:

  • Certificat de înregistrare;
  • Împuternicire (simplă), numai în situația în care persoana care semnează contractul este diferită de reprezentantul legal;

Alte informații necesare încheierii contractului:

• O persoană de contact, nume și prenume, precum și un număr de telefon la care operatorul poate contacta clientul;

• Opțiunea privind modalitatea de trimitere a facturilor, fie letric, prin intermediul serviciilor de curierat, fie prin e-mail. De precizat este faptul că transmiterea letrică presupune prezența unei persoane la adresă la momentul primirii facturii, în caz contrar utilizatorul fiind avizat să se deplaseze pentru ridicarea acesteia. Dacă se optează pentru trimiterea facturilor via e-mail, este necesară o adresă de e-mail validă în acest scop;

Un model de contract poate fi consultat aici, cu precizarea că acesta nu va fi completat de utilizator, singurul scop fiind consultarea cu privire la prevederile contractuale.

Contractul în varianta finală va fi completat de personalul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia.