Regulamente

Regulamentele aprobate și aplicabile la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Regulamentul intern al Directiei Generale de Salubritate Sector 3

Codul de etica al Directiei Generale de Salubritate Sector 3

Regulament de Organizare si Functionare aprobat prin HCLS3 124 din 13.04.2022

Proceduri interne

Proceduri interne aprobate și aplicabile la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Procedura de sistem Circuitul documentelor la nivelul DGSS3

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție

Plan de integrare al D.G.S.S3 pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie

Semnalarea abaterilor de la codul etic al D.G.S.S3

Procedura Operațională Dotarea cu recipiente a utilizatorilor serviciului public de salubrizare

Procedura de sistem privind prevenirea corupției la nivelul D.G.S.S3

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică și integrare

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul D.G.S.S3