Legislație

Aplicabilă la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

–    HCLS 3 nr. 499 din 25.10.2022 privind modificarea HCLS 3 nr. 513/30.10.2018 referitoare la adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 596/19.12.2018

–    Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

–    Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

–    Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

–    Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

–    Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

–    Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

–    Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului;

–    Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

–    Hotărârea nr. 120/30.06.2010 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucuresti;

–    Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

–    Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

–    Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

–    Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

–    Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

–    Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;

–    HCLS3 nr. 357 din 14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate;

–    HCLS3 nr. 358 din 14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

–    HCLS3 nr. 455 din 27.09.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare;

–    HCLS3 nr. 513 din 30.10.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

–    HCLS3 nr. 596 din 19.12.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 513/30.10.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

–    HCLS 3 nr. 254 din 24.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 513/30.10.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

–    HCLS 3 nr.286 din 29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

–    HCLS 3 nr. 422 din 28.08.2019 privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019;

–   HCLS 3 nr. 467 din 24.09.2019 privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019; 

–   HCLS 3 nr. 8 din 14.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcţii al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu modificările şi completările ulterioare;

–    HCLS 3 nr. 9 din 14.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3;

–    HCLS 3 nr. 42 din 26.02.2020 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

–    HCLS 3 nr. 72 din 30.03.2020 privind aprobarea suspendării cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti;

–    HCLS 3 nr. 73 din 30.03.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcţii al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020;

–    HCLS 3 nr. 74 din 30.03.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcţii al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020;

–    HCLS 3 nr. 114 din 29.04.2020 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3;

–    HCLS 3 nr. 129 din 27.05.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcţii al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, cu modificările ulterioare;

–    HCLS 3 nr. 130 din 27.05.2020 privind modificarea Anexei nr. 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare Ia salariile de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie” utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3;

–  HCLS 3 nr. 349 din 30.08.2023 privind modificarea și completarea tarifelor pentru activitățile specifice furnizării/prestării serviciului public de salubrizare de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, aprobate prin Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. 513/30.10.2018, astfel cum a fost modificată prin HCLS 3 nr. 281 din 10.11.2020 și HCLS 3 nr. 74 din data de 28.04.2021 cu modificările și completările ulterioare;

–    Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 345/13.08.2020 – “Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București”.