Despre noi

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Conducere

Conducerea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Director General

Valentin Nedelcu

Director Direcţia Spații Verzi

Ovidiu-Cătălin Iurea

Director Direcția Colectare Deșeuri

Mihai Adrian Suditu

Director Direcția Curățenie Domeniu Public și Deszăpezire

Alexandru Ghinea

Director Direcția Sisteme Irigații

Mircea Ionuț Dumitrescu

Șef Serviciul Comercial și Recuperări Creanțe

Adrian-Teodor Bolboacă

Șef Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile

Marius-Ștefan Jianu

Șef Biroul Resurse Umane

Sorin Adrian Costache

Șef Serviciul Mecanizare

Lucian-Vasile Ciocan

Șef Serviciul Colectare Deșeuri Menajere

Eduard Marcel Moraru

Șef Biroul Dotări și Colectare Deșeuri

Alina-Georgiana Tomasciuc

Șef Biroul Control Exploatare Utilaje

Bogdan Cristian Cimpoeru

Șef Serviciul Monitorizare

Andreea-Gabriela Cioboată

Șef Serviciul Managementul Deșeurilor

Ioana Cristian

Șef Biroul Toaletări și Defrișări

Daniel Pușcă

Șef Serviciul Achiziții

Mihai-Răzvan Cioranu

Șef Serviciul Întreținere Sisteme Irigații

Sorin George Ciocan

Șef Biroul Juridic și Contencios

Laurențiu-Cristian Toma

Șef Serviciul Economic

Victoria Petre

Șef Serviciul Raportare

Roxana-Beatrice Ghinea

Șef Biroul Dispecerat, Comunicare și Informare

Alina Mariana Mihăiță

Organigrama

Diagrama structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Salubritate a Sectorului 3, Bucureşti, conform Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 3, hotărârea 521 din 17.11.2022.

Autorizaţii

Licenţa de prestare servicii publice de salubrizare a localităţilor, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, nr. 4467 din 28 noiembrie 2018.

Autorizația de mediu nr. 268 din 18 decembrie 2018, revizuită la data de 20.10.2023, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului, București.