Despre noi

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Conducere

Conducerea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Director General

Valentin Nedelcu

Director Direcţia Întreţinere Domeniu Public

Ovidiu-Cătălin Iurea

Director Direcția Colectare Deșeuri

Mihai Adrian Suditu

Director Direcția Curățenie Domeniu Public și Deszăpezire

Alexandru Ghinea

Șef Serviciul Economic

Victoria Petre

Șef Serviciul Întreținere Spații Verzi

Mircea Ionuț Dumitrescu

Șef Biroul Control Activitate Specifică

Andreea Gabriela Cioboată

Șef Serviciul Mecanizare

Lucian-Vasile Ciocan

Șef Serviciul Colectare Deșeuri Menajere

Eduard Marcel Moraru

Șef Biroul Logistică și Exploatare Utilaje

Ana-Maria Stanimir

Șef Serviciul Monitorizare

Roxana-Beatrice Ghinea

Șef Biroul Administrativ

Alina-Georgiana Tomasciuc

Șef Biroul Resurse Umane

Andreea Matei

Șef Serviciul Achiziții

Mihai-Răzvan Cioranu

Șef Biroul Raportare

Ioana Cristian

Șef Biroul Juridic și Contencios

Laurențiu-Cristian Toma

Organigrama

Diagrama structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Salubritate a Sectorului 3, Bucureşti, conform hotărârii consiliului local a sectorului 3, hotărârea 124 din 13.04.2022.

Autorizaţii

Licenţa de prestare servicii publice de salubrizare a localităţilor, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, nr. 4467 din 28 noiembrie 2018.

Autorizația de mediu nr. 268 din 18 decembrie 2018, revizuită la data de 25.08.2021, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului, București.