Despre noi

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Conducere

Conducerea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Director General

Nedelcu Valentin

Director Direcţia Întreţinere Domeniu Public

Iurea Ovidiu Cătălin

Director Direcția Colectare Deșeuri

Suditu Mihai Adrian

Director Direcția Curățenie Domeniu Public și Deszăpezire

Ghinea Alexandru

Șef Serviciul Economic

Petre Victoria

Șef Serviciul Mecanizare

Ciocan Vasile Lucian

Șef Biroul Control Activitate Specifică

Cioboată Andreea Gabriela

Șef Biroul Resurse Umane

Matei Andreea

Șef Biroul Administrativ

Tomasciuc Alina Georgiana

Șef Biroul Comercial

Șef Serviciul Raportare

Șef Serviciul Întreținere Spații Verzi

Dumitrescu Mircea Ionuț

Șef Serviciul Colectare Deșeuri Menajere

Moraru Eduard Marcel

Organigrama

Diagrama structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Salubritate a Sectorului 3, Bucureşti, conform hotărârii consiliului local a sectorului 3, hotărârea 235 din 30.09.2021.

Autorizaţii

Licenţa de prestare servicii publice de salubrizare a localităţilor, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, nr. 4467 din 28 noiembrie 2018.

Autorizația de mediu nr. 268 din 18 decembrie 2018, revizuită la data de 25.08.2021, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului, București.