Tipuri de contracte

În funcție de necesitatea fiecărui utilizator, dar și de natura acestuia – persoană fizică / persoană juridică, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 poate încheia 4 tipuri de contracte.

Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru clienți casnici și asociații de proprietari

Detalii >

Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru clienți agenți economici

Detalii >

Contract de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor provenite din construcții

Detalii >

Contract de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor voluminoase

Detalii >

Modalități de contact

www.salubritate3.ro

Pentru informații suplimentare legate de încheierea contractului, modificarea sau rezilierea acestuia:

Pentru informații / programări cu privire la încheierea în teren a contractelor:

Pentru informații suplimentare legate de facturi și încasări:

Pentru informații suplimentare legate de procedurile de executare silită cu privire la debitele restante:

Pentru orice alte informații /sesizări legate de serviciul de salubrizare: