Modalități de plată a facturilor

1.

ONLINE – GHIȘEUL.RO:

Pentru plata online vă rugăm accesați secțiunea ”PLĂȚI ONLINE” a site-ului nostru, fie din meniul principal, fie de aici.

2.

PRIN ORDIN DE PLATĂ / VIRAMENT:

Detalii de plată (completarea ordinului de plată)

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3;

IBAN: RO33TREZ703502205X020772;

Bancă beneficiar: TREZORERIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI;

La Detalii 1: se menționează codul fiscal 40641101 (la momentul completării ordinului de plată tipizat/electronic NU se menționează atributul ”RO” la codul fiscal al beneficiarului, în caz contrar tranzacția neputând fi efectuată);

La Detalii 2: se menționează seria, numărul și data facturii (facturilor)

În situația în care plătitorul este diferit de clientul pentru care se efectuează plata, vă rugăm să menționați la rubrica ”Detalii 2” CUI-ul/CNP-ul clientul pentru care se achită, precum și numărul facturii care se achită, în vederea identificării plății efectuate.

3.

CASH / CARD BANCAR:

La sediile Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 3 București:

București, Str. Sfânta Vineri nr. 32, bl. A5, parter, Sector 3

București, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3

București, Str. Câmpia Libertății nr. 36, Sector 3

Pentru mai multe informații legate de facturare, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai jos sau formularul de contact:

INFORMARE CU PRIVIRE LA NEACHITAREA FACTURILOR:

Vă aducem la cunoștință prevederile art. 42, alin. (61) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, potrivit cărora ”Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu”. Astfel, în situația neachitării la timp a facturilor fiscale emise, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 își rezervă dreptul de a demara procedurile legale în vederea recuperării creanțelor datorate pe calea executării silite.