Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru clienți agenți economici

Orice utilizator agent economic al serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, fie că vorbim despre sediul social sau puncte de lucru.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, toți utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București trebuie să încheie un contract cu operatorul serviciului public de salubrizare. În ceea ce privește acest tip de contract, obligația revine fiecărui agent economic (indiferent de tipul acestuia sau cantitatea de deșeuri pe care estimează a o produce, fiind incluse aici și persoane fizice autorizate, organizații, asociații, întreprinderi individuale, cabinete de profesii liberale, instituții, etc.) care desfășoară activitate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București (indiferent de tipul de activitate).

În baza contractului încheiat, operatorul colectează de la utilizatori deșeuri menajere, precum și deșeuri reciclabile, separat, potrivit frecvenței stabilite în contract.

Facturile aferente acestui tip de contract se emit lunar, în prima jumătate a lunii pentru prestația efectuată în luna precedentă. Facturarea se face în baza cantităților colectate de la utilizator, dar ținând cont de cantitatea minimă facturabilă (menționată în contract).

Nedeterminată, cu excepția contractelor încheiate cu prilejul organizării unor evenimente sau a desfășurării unor activități temporare/sezoniere.”

Documente necesare încheierii acestui tip de contract​

  • Certificat de înregistrare;
  • Declarație de clasificare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 843/1999, numai pentru unitățile de alimentație publică (cod CAEN 5610 și 5630)  – model

Alte informații necesare încheierii contractului:

• O persoană de contact, nume și prenume, precum și un număr de telefon la care operatorul poate contacta clientul;

• Opțiunea privind modalitatea de trimitere a facturilor, fie letric, prin intermediul serviciilor de curierat, fie prin e-mail. De precizat este faptul că transmiterea letrică presupune prezența unei persoane la adresă la momentul primirii facturii, în caz contrar utilizatorul fiind avizat să se deplaseze pentru ridicarea acesteia. Dacă se optează pentru trimiterea facturilor via e-mail, este necesară o adresă de e-mail validă în acest scop;

• Situația recipientelor în care urmează a fi precolectate deșeurile, atât cele proprii, achiziționate de utilizator, cât și cele pe care utilizatorul le solicită de la operator.

Un model de contract poate fi consultat aici, cu precizarea că acesta nu va fi completat de utilizator, singurul scop fiind consultarea cu privire la prevederile contractuale.

Contractul în varianta finală va fi completat de personalul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia.