Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru clienți casnici și asociații de proprietari

Orice utilizator casnic al serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, fie că vorbim despre persoane fizice sau asociații de proprietari, adresându-se practic spațiilor de locuit.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, toți utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București trebuie să încheie un contract cu operatorul serviciului public de salubrizare. În ceea ce privește acest tip de contract, obligația revine fiecărui cetățean care locuiește pe raza Sectorului 3, respectiv fiecărei asociații de proprietari acolo unde acestea sunt înființate.

În baza contractului încheiat, operatorul colectează de la utilizatori deșeuri menajere, precum și deșeuri reciclabile, separat, potrivit frecvenței stabilite în contract.

Facturile aferente acestui tip de contract se emit anual, pentru prestațiile efectuate în perioade de câte 12 luni, facturile fiind emise în luna ianuarie a fiecărui an. Facturarea se face în baza numărului de persoane declarat de utilizator.

Documente necesare încheierii acestui tip de contract​

A. Pentru utilizatorii persoane fizice:

  • Actul de identitate al persoanei care urmează a fi titular de contract;
  • Împuternicire (simplă), numai în situația în care contractul va fi semnat de o altă persoană decât titularul de contract, însoțită de copie a actului de identitate al persoanei care semnează;
  • Declarație privind solicitarea încheierii contractului pentru un punct de colectare, numai în situația în care se solicită încheierea contractului pentru o adresă diferită de adresa de domiciliu – model. Aceasta poate fi înlocuită, opțional, printr-un act doveditor al spațiului respectiv
  • Declarație privind numărul de persoane care locuiesc la adresă – model

B. Pentru utilizatorii asociații de proprietari:

  • Certificat de înregistrare fiscală;
  • Împuternicire (simplă), numai în situația în care contractul este semnat de o persoană diferită de președintele asociației;
  • Declarație privind numărul de persoane care locuiesc la adresă – model

Alte informații necesare încheierii contractului:

• O persoană de contact, nume și prenume, precum și un număr de telefon la care operatorul poate contacta clientul;

• Opțiunea privind modalitatea de trimitere a facturilor, fie letric, prin intermediul serviciilor de curierat, fie prin e-mail. De precizat este faptul că transmiterea letrică presupune prezența unei persoane la adresă la momentul primirii facturii, în caz contrar utilizatorul fiind avizat să se deplaseze pentru ridicarea acesteia. Dacă se optează pentru trimiterea facturilor via e-mail, este necesară o adresă de e-mail validă în acest scop;

• Situația recipientelor în care urmează a fi precolectate deșeurile, atât cele proprii, achiziționate de utilizator, cât și cele pe care utilizatorul le solicită de la operator.

Un model de contract poate fi consultat aici, cu precizarea că acesta nu va fi completat de utilizator, singurul scop fiind consultarea cu privire la prevederile contractuale.

 Contractul în varianta finală va fi completat de personalul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia.